Rozwiń język: pl
 
 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej

Zapowiedzi

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych

26 maja 2020 15:00

Komisja Budżetu i Finansów Publicznych 
godz. 15.00, sala 182

 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 111, druki sejmowe nr 207, 351 i 351-A).
  Uwagi, opinie, stanowiska, uwagi obywatelskie zamieszczone w procesie legislacyjnym.
 2. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o sposobie obliczania wartości rocznego produktu krajowego brutto (druk senacki nr 115, druki sejmowe nr 261 i 355).
  Uwagi, opinie, stanowiska, uwagi obywatelskie zamieszczone w procesie legislacyjnym.
 3. Rozpatrzenie dokumentu „Ocena funkcjonowania rozwiązań przewidzianych w ustawie z dnia 9 października 2015 roku o zmianie ustawy – Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1864, z późn. zm.), w szczególności w zakresie ich zasadności i skuteczności” (druk senacki nr 92).
  materiały:
 4. Wykonanie budżetu państwa po stronie dochodów, wydatków i deficytu na koniec kwietnia 2020 r.
 5. Źródła finansowania programów walki z wirusem SARS-CoV-2.
 6. Zakres stosowania stabilizacyjnej reguły wydatkowej w bieżącym roku.
realizacja: Ideo powered by: CMS Edito