Rozwiń język: pl
 
 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej

Zapowiedzi

Posiedzenie komisji:Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej,Ustawodawczej

21 maja 2020 11:00

Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisja Ustawodawcza
godz. 11.00, 
sala obrad plenarnych

  1. Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych oraz ustawy o scalaniu i wymianie gruntów (druk senacki nr 77). 
    Uwagi, opinie stanowiska, uwagi obywatelskie zamieszczone w procesie legislacyjnym.
  2. Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego (druk senacki nr 79) - Komisje nie zakończyły prac nad tym punktem porządku.
    Uwagi, opinie stanowiska, uwagi obywatelskie zamieszczone w procesie legislacyjnym.
     
realizacja: Ideo powered by: CMS Edito