Narzędzia:

Zapowiedzi

Wizyta przewodniczącego Senatu Rumunii

28 października 2013

Wizytę w Senacie 28 października 2013 r. złożył Crin  Antonescu, przewodniczący Senatu Rumunii wraz z delegacją. Gości przyjął marszałek Senatu Bogdan Borusewicz. Politycy rozmawiali o współpracy obu państw w ramach Unii Europejskiej, o  wspólnej polityce energetycznej oraz o przygotowywanej w Rumunii reformie samorządowej. Marszałek zaproponował nawiązanie współpracy między komisjami samorządu obu senatów. 

Marszałek Borusewicz ocenił, że stosunki polsko-rumuńskie na wszystkich płaszczyznach rozwijają się bardzo dobrze. Wyraził nadzieję, że wizyta przewodniczącego Senatu przyczyni się do rozwoju współpracy parlamentarnej polsko-rumuńskiej.
Zdaniem Crina Antonescu członkostwo w Unii i NATO obu państw  stwarza możliwości współpracy i wspólnego występowania na forum UE. Podkreślił, że obu państwom zależy na jak najszybszym zbliżeniu państw Partnerstwa Wschodniego do UE. Dodał, że najbliższym ważnym wydarzeniem dla obu państw będzie szczyt PW w Wilnie, a następnie wybory do Parlamentu Europejskiego.
Marszałek zaznaczył, że istotne jest, by UE nie zamykała drzwi przed nowymi członkami. „W naszym interesie jest, by kraje takie jak: Ukraina, Mołdawia, Gruzja były jak najbliżej UE” – powiedział marszałek. Zdaniem marszałka jeśli w Wilnie nie zapadnie korzystna decyzja co do umowy stowarzyszeniowej z Ukrainą, to Mołdawia, która jest najbardziej zaawansowana w dostosowaniu swojego prawa do norm unijnych będzie miała utrudnioną drogę do Unii. 
Crin Antonesu wyraził nadzieję, że ze szczytu w Wilnie pójdzie mocny przekaz do Unii, że zarówno Ukraina, a potem Mołdawia podpiszą umowy stowarzyszeniowe. Przewodniczący podziękował za wsparcie Rumunii w jej dążeniach do wejścia, do strefy Schengen, choć Rumunia jeszcze nie osiągnęła tego celu.
Marszałek natomiast podziękował stronie rumuńskiej za wsparcie, jakiego udziela ona mniejszości polskiej w Rumunii. Uznał, że te relacje są wzorcowe.
Goście poinformowali marszałka o przygotowywanej w Rumunii reformie samorządowej. Mówili o związanych z tym problemach, o konieczności zmiany konstytucji. Podkreślali, że chcieliby wzorować się na polskiej reformie administracyjnej.
Marszałek radził, by jak najszybciej i w jak najkrótszym czasie przeprowadzić tę reformę, by udało się wydzielić duże, silne regiony i nie zostawiać czasu na spory ambicjonalne lokalnych polityków. Dodał też, że okręgi wyborcze nie muszą się pokrywać z podziałem administracyjnym. Natomiast w kampanii promującej reformę, według B. Borusewicza, należy podkreślać, że  ten podział oznacza także przekazanie części władzy do regionów. Zaznaczył, że podział na silne województwa w Polsce pozwolił na  dobre przyswojenie i wykorzystanie środków unijnych. Zadeklarował w tym aspekcie współpracę na szczeblu senackich komisji samorządu.
Politycy rozmawiali także o wspólnej polityce energetycznej. Zgodzili się, że obu krajom zależy na uniezależnieniu się od monopolisty i wzajemnym wsparciu.

Przewodniczący Senatu Rumunii przebywa w Polsce w dniach 28 – 30 października br. na zaproszenie marszałka Borusewicza. Goście w trakcie wizyty spotkają się z prezydentem, marszałek Sejmu,  w Krakowie z rektorem Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Wizyta przewodniczącego...
Wizyta przewodniczącego...
Wizyta przewodniczącego...
Wizyta przewodniczącego...