Rozwiń język: pl
 
 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej

Zapowiedzi

Posiedzenie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej pt."Wpływ niedosłuchu na życie człowieka"

11 marca 2020 12:00

Odbędzie się seminaryjne posiedzenie senackiej Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej pt. „Wpływ niedosłuchu na życie człowieka”. Posiedzenie organizowane jest w ramach obchodów Światowego Dnia Słuchu. Podczas posiedzenia Senatu uruchomiony zostanie punkt informacyjny Polskiego Stowarzyszenia Protetyków Słuchu oraz punkt badania słuchu.  Posiedzenie komisji rozpocznie się o godz. 12.00 (sala nr 106, budynek Sejmu).

Program
12.00 Otwarcie posiedzenia
senator Jan Filip Libicki, przewodniczący Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej
dr hab. Roman Gołębiewski, prof. UAM, kierownik Katedry Akustyki Wydziału Fizyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, prezes Polskiego Stowarzyszenia Protetyków Słuchu
12.10 Podstawy procesu słyszenia.
dr hab. n. med. Alicja Sekula, ordynator Oddziału Klinicznego Audiologii i Foniatrii Szpitala Klinicznego im. Heliodora Święcickiego UM w Poznaniu
12.40 Wpływ niedosłuchu na życie człowieka.
Aleksandra Włodarska vel Głowacka, prezes Zarządu Polskiej Fundacji Pomocy Dzieciom Niedosłyszącym – ECHO
13.10 Przerwa kawowa
13.40 Społeczne i zdrowotne aspekty zaburzeń słuchu.
prof. dr hab. n. med. Mariola Śliwińska-Kowalska, kierownik Kliniki Audiologii i Foniatrii Instytutu Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera, Konsultant Krajowy w dziedzinie Audiologii i Foniatrii
14.10 Najnowsza technologia aparatów słuchowych w kontekście jej dostępności i efektywności.
dr hab. Roman Gołębiewski, prof. UAM, kierownik Katedry Akustyki Wydziału Fizyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, prezes Polskiego Stowarzyszenia Protetyków Słuchu
14.40 Podsumowanie
senator Jan Filip Libicki, przewodniczący Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej

realizacja: Ideo powered by: CMS Edito