Narzędzia:

Zapowiedzi

Wizyta przewodniczącego Senatu Mauretanii Mohameda El Hadża

19 września 2013
Wizyta przewodniczącego...
Wizyta przewodniczącego...
Wizyta przewodniczącego...
Wizyta przewodniczącego...

Wizyta przewodniczącego Senatu Mauretanii Mohameda El Hadża

 

19 września 2013 roku z przebywającym w Polsce z oficjalną wizytą przewodniczącym Senatu Mauretanii Mohamedem El Hadżim spotkał się w Senacie marszałek Bogdan Borusewicz.

Marszałek Borusewicz wyraził zadowolenie z możliwości goszczenia przewodniczącego wyższej izby parlamentu mauretańskiego. Podkreślił, że wizyta jest impulsem dla rozwoju stosunków, zwłaszcza gospodarczych pomiędzy obydwoma państwami. Marszałek przedstawił informację o sytuacji gospodarczej w Polsce, podkreślając, że kraj notuje od ponad 20 lat stały wzrost, mimo kryzysu w Europie i na świecie.  Borusewicz dodał, że polskie przedsiębiorstwa mogłyby wziąć udział w realizacji projektów mających na celu modernizację tego zachodniosaharyjskiego kraju.  Współpraca mogłaby dotyczyć między innymi przemysłu stoczniowego, rybołówstwa i przetwórstwa ryb, górnictwa, a także przemysłu zbrojeniowego. Polska jest również zainteresowana współpracą w dziedzinie turystyki. „Polacy – powiedział Borusewicz – szukają nowych miejsc wypoczynku, a jednym z nim może być Mauretania”. Przewodniczący M. Hadż zgodził się z opinią, że jego kraj może być dobrym miejscem dla polskich turystów.  Obecnie z mauretańskiej bazy turystycznej korzystają przede wszystkim Francuzi. Wskazał na rolnictwo jako kolejną dziedzinę współpracy z polskimi firmami.

Przewodniczący Senatu Mauretanii pytał marszałka o ordynację wyborczą do polskiego Senatu, w tym o wybory uzupełniające  do izby a także o technikę głosowania nad ustawami przychodzącymi z Sejmu.

Marszałek Borusewicz podziękował przewodniczącemu Mohammedowi El Hadż za zaproszenie do złożenia oficjalnej wizyty w Mauretanii.

Po spotkaniu delegacja mauretańskiego Senatu obserwowała przebieg pierwszej części posiedzenia Senatu.