Rozwiń język: pl
 
 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej

Zapowiedzi

Posiedzenie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej

10 grudnia 2019 14:00

Komisja Ustawodawcza oraz Komisja Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej
godz. 14.00, sala 217 

 1. Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (druk senacki nr 12).
  materiały:
  Przewodniczący Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych Przewodniczący Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych

  Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego

  Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych Zakład Ubezpieczeń Społecznych

  Rzecznik Finansowy Rzecznik Finansowy

  Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

  Rzecznik Praw Obywatelskich Rzecznik Praw Obywatelskich

  Prezydium Komisji Krajowej Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Prezydium Komisji Krajowej Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego "Solidarność"

  ZUS ZUS

  Zarząd Główny Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Główny Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów

  Konsultacje społeczne
   
realizacja: Ideo powered by: CMS Edito