Narzędzia:

Zapowiedzi

Uczestnicy Szkoły Liderów Polonijnych z Europy Zachodniej gościli w Senacie

8 lipca 2013

Polsce zależy na tym, by Polonia była zintegrowana, by Polacy poza granicami wspierali się wzajemnie, ale także by tworzyli elity w krajach, w których zdecydowali się żyć – mówiono 5 lipca 2013 r. w Senacie podczas spotkania senatora Andrzeja Persona,  przewodniczącego Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą  z uczestnikami Szkoły Liderów Polonijnych  z Europy Zachodniej.

W spotkaniu wzięli udział:  senator Robert Dowhan oraz dyrektor Gabinetu Marszałka Artur Kozłowski, były wieloletni dyrektor Biura Polonijnego Senatu.

Senator Person podkreślił, że Senat opiekuje się Polonią i Polakami za granicą, choć, od dwóch lat nie dysponuje już pieniędzmi na tę opiekę. Według senatora nie oznacza to jednak, że Senat przestał wspierać Polonię. Poinformował, że Senat koncentruje się na wspieraniu polonijnej oświaty i mediów, bo, zdaniem senatora, te dwie dziedziny mają największy wpływ na kształtowanie tożsamości narodowej naszych rodaków poza granicami.

A. Kozłowski  mówił o konieczności przełamania nieufności „starej”  Polonii wobec liderów polonijnych. Jego zdaniem należy budować jedność Polonii, bo tylko zintegrowana i aktywna Polonia może tworzyć silne, polskie lobby poza granicami. Namawiał młodych ludzi do uczestniczenia nie tylko w życiu polonijnym, ale do aktywności w życiu politycznym krajów zamieszkania. Podkreślił, że  ma sentyment do Szkoły Liderów Polonijnych, bo to Senat w 2009 r., nawiązując do międzywojennej tradycji, wsparł ideę szkolenia liderów polonijnych w Polsce. Kozłowski podkreślił, że obecna Polonia różni się znacznie od tej sprzed 1989 r.; zmieniają się także jej potrzeby i oczekiwania, jak również oczekiwania Polski pod adresem Polaków mieszkających za granicą. Jak zaznaczył, zachowując szacunek do starych organizacji polonijnych należy obecnie - w odpowiedzi na nowe wyzwania - tworzyć organizacje nowego typu, niekoniecznie hierarchiczne. Wystarczy, według niego, organizować się wokół realizacji konkretnych celów, gdzie nie ma potrzeby powoływania szefa i struktur, wystarczy ludzie dzielą zadania między siebie.   
Karol Gruszczyński z Wielkiej Brytanii podkreślił, że jest za integracją, ale przeciwko asymilacji. Według niego "Polska powinna robić wszystko, aby Polacy za granicą zachowali łączność z krajem i za kilka lat, gdy sytuacja ekonomiczna w kraju się poprawi, mogli wrócić". Zwrócił uwagę, że obecnemu pokoleniu emigrantów łatwiej jest zachować kontakt z krajem niż Polakom, którzy wyjechali z kraju w okresie PRL. "Dzięki temu jedną nogą jesteśmy na wyspach, a drugą z rodziną w kraju" - powiedział.
Młodzi ludzie  prosili o więcej takich szkoleń, bo poza granicami jest  więcej osób, gotowych i chętnych pracować dla Polski poza granicami. Liderzy podkreślali, że Szkoła Liderów Polonijnych  to znakomita okazja do integracji, poznania liderów z innych krajów Europy Zachodniej, wymienienia się doświadczeniami i chęć wspólnego działania ponad granicami. 
Artur Banaszkiewicz z Irlandii mówił, że jednym z przykładów udanej współpracy Polonii ponad granicami jest kampania profrekwencyjna na rzecz udziału Polaków w wyborach lokalnych w krajach zamieszkania, a także projekt dotyczący aktywizacji zawodowej Polek mieszkających za granicą.
Młodzi ludzie mówili, że chętnie angażowaliby się w promocję Polski poza granicami, ale potrzebują wskazówek, materiałów promocyjnych.
Według senatora Persona na promocję kraju potrzebne są duże pieniądze, których ciągle jeszcze w Polsce brakuje na ten cel.
Szkoła Liderów Polonijnych to projekt edukacyjny, obejmujący cykl warsztatów, wkładów  i wizyt studyjnych adresowany do aktywnych społecznie przedstawicieli środowisk polonijnych. Młodzi ludzie przyjeżdżają do Polski na dwa tygodnie. Program Szkoły nastawiony jest na działania wspierające rozwój kompetencji liderskich uczestników oraz na wzmocnienie więzi z Polską oraz kreowanie postaw obywatelskich, a także umiejętność nawiązywania współpracy z innymi działaczami oraz organizacjami polonijnymi. Projekt obecnie jest finansowany ze środków MSZ.

Foto Kancelaria Senatu,...
Foto Kancelaria Senatu,...
Foto Kancelaria Senatu,...
Foto Kancelaria Senatu,...