Narzędzia:

Zapowiedzi

16 września 2008 r.

16 września 2008

Senatorowie z Komisji Nauki, Edukacji i Sportu rozpatrywali ustawę o zmianie ustawy o kulturze fizycznej.

Sejm znowelizował ustawę o kulturze fizycznej z 18 stycznia 1996 r. w zakresie świadczeń pieniężnych dla medalistów igrzysk paraolimpijskich i zawodów sportowych osób głuchych.

Stanowisko rządu w sprawie nowelizacji, uchwalonej na podstawie projektu poselskiego, przedstawił sekretarz stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki Zbigniew Pacelt.

Zapoznano się także z opinią Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu. Uwagi zgłoszone przez legislatora dotyczyły uporządkowania terminologii i skorygowania odesłania rozporządzenia. W przedstawionej opinii zaproponowano wprowadzenie dwóch poprawek do nowelizacji.

Zgodnie z dotychczas obowiązującą ustawą świadczenia pieniężne otrzymywali medaliści igrzysk paraolimpijskich na zawodach rozgrywanych od 1992 r. Na podstawie rozpatrywanej nowelizacji świadczenia pieniężne otrzymają także medaliści igrzysk paraolimpijskich rozegranych przed 1992 r., pod warunkiem że w danej konkurencji startowały co najmniej cztery zespoły albo sześciu zawodników reprezentujących co najmniej cztery państwa.

Nowelizacja rozszerza krąg osób uprawnionych do otrzymywania świadczeń o zawodników, którzy przed 2001 r. zdobyli co najmniej jeden medal na zawodach osób głuchych, także pod warunkiem że w danej konkurencji startowały co najmniej cztery zespoły albo sześciu zawodników reprezentujących co najmniej cztery państwa.

Minister sportu i turystyki w drodze rozporządzenia określi wykaz zawodów sportowych osób głuchych rozgrywanych przed 2001 r., uwzględniając imprezy sportowe będące odpowiednikiem igrzysk głuchych.

Według wstępnych szacunków nowelizacja dotyczy niewielkiej grupy osób, a jej wykonanie w skali roku pociągnie za sobą koszty około 6 mln złotych.

W dyskusji senator Piotr Wach zgłosił poprawki, które rozszerzają krąg osób uprawionych do świadczeń o medalistów "ruchu paraolimpijskiego" od 1972 r. i medalistów igrzysk głuchych sprzed 2001 r.

Senator Kazimierz Wiatr zaproponował wprowadzenie poprawek zasugerowanych przez senackie biuro legislacyjne.

W głosowaniu Komisja Nauki, Edukacji i Sportu przyjęła wszystkie cztery zgłoszone poprawki. Ustalono, że ich wprowadzenie zarekomenduje Izbie senator Józef Bergier.