Rozwiń język: pl
 
 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej

Zapowiedzi

Posiedzenie Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich oraz Komisji Ustawodawczej

21 grudnia 2017 16:35

Komisja Regulaminowa, Etyki i Spraw Senatorskich oraz komisja Ustawodawcza
bezpośrednio po ogłoszenio przerwy w obradach,  sala 217

  1. Ponowne rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 53. posiedzeniu Senatu do projektu uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Senatu.
realizacja: Ideo powered by: CMS Edito