Rozwiń język: pl
 
 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej

Zapowiedzi

Posiedzenie Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich oraz Komisji Ustawodawczej

20 grudnia 2017 14:55

Komisja Regulaminowa, Etyki i Spraw Senatorskich oraz Komisja Ustawodawcza
10. minut po ogłoszeniu przerwy, sala 182

  1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 53. posiedzeniu Senatu do projektu uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Senatu. 
realizacja: Ideo powered by: CMS Edito