Narzędzia:

Zapowiedzi

9 maja 2012 r.

10 maja 2012

W Senacie odbyło się spotkanie wicemarszałka Jana Wyrowińskiego oraz przedstawicieli Polsko-Japońskiej Grupy Senackiej z reprezentantami zarządu Europejskiej Federacji Europa - Demokracja - Esperanto (EDE) i zarządu Polskiego Stowarzyszenia EDE. Spotkanie poświęcone było 125. rocznicy utworzenia języka esperanto. Honorowym gościem spotkania był Etsuo Miyoshi - prezes firmy Swany, wielki propagator języka esperanto i filantrop. Nawiązując do rocznicy, E. Miyoshi powiedział: "Opatrzność dała wam Zamenhofa, esperanto jest to język znany wszędzie na świecie jako polski wynalazek". Podkreślił, że wielu wybitnych uczonych, pisarzy, polityków, papieży i laureatów Nagrody Nobla o tym języku wypowiadało się z najwyższym uznaniem.

Podczas spotkania dyskutowano nad przyszłością wykorzystania języka esperanto w wymiarze globalnym. Goście zachęcali do powołania parlamentarnego zespołu wspierania esperanto. Na zakończenie wicemarszałek J. Wyrowiński wręczył E. Miyoshi pamiątkowy medal senacki.