Rozwiń język: pl
 
 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej

Zapowiedzi

Konferencja pt. „Tadeusz Kościuszko - symbol polskiej wolności”

11 października 2017 10:00

Senacka Komisja Obrony Narodowej organizuje dwudniową konferencję naukową pt. „Tadeusz Kościuszko symbol polskiej wolności” z okazji 200. rocznicy śmierci generała. Partnerem w organizacji konferencji będzie Centralna Biblioteka Wojskowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego oraz Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego. 

Konferencja stanowi wkład w obchody Roku Tadeusza Kościuszki, ustanowionego uchwałą Senatu z 4 listopada 2016 r. Celem jej jest nie tylko przypomnienie sylwetki Tadeusza Kościuszki, ale również spojrzenie na tę postać jako na symbol walki o niepodległość.

Pierwszy dzień konferencji odbędzie się w Senacie, drugi – na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Program

realizacja: Ideo powered by: CMS Edito