Rozwiń język: pl
 
 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej

Zapowiedzi

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych

26 maja 2017 13:00

Komisja Budżetu i Finansów Publicznych
godz. 13.00, sala 217

 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 506, druki sejmowe nr 30, 1521 i 1521-A). 
  Opinia Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu
  Materiał porównawczy
  materiały:
  Związek Zawodowy Celnicy PL
  Uwaga obywatelska 
  Uwaga obywatelska (2)
  Funkcjonariusze Podkarpackiego Urzędu Celno-Skarbowego w Przemyślu 
  Funkcjonariusze Warmińsko - Mazurskiego Urzędu Celno - Skarbowego w Olsztynie 
  Związek Zawodowy Pracowników Skarbowych Urzędu Kontroli Skarbowej w Katowicach 
  Związek Zawodowy Szczególnego Nadzoru Podatkowego i Akcyzy
  Pracownicy Wydziału Postępowań Przygotowawczych i Wywiadu Skarbowego w Łodzi
  Funkcjonariusze Śląskiego Urzędu Celno-Skarbowego
  Oddział Realizacyjny, Wywiadu Skarbowego, Oddziału Postępowań Przygotowawczych Urzędu Kontroli Skarbowej w Lublinie
  Pracownicy Oddziału Postępowań Przygotowawczych i Wywiadu Skarbowego oraz Wydziału Realizacyjnego byłego Urzędu Kontroli Skarbowej w Rzeszowie 
  Byli pracowncy Wydziału Postępowań Przygotowawczych i Wywiadu Skarbowego byłego Urzędu Kontroli Skarbowej w Krakowie
  Pracownicy dawnego Wywiadu Skarbowego Dolnośląskiego Urzędu Celno-Skarbowego
  Byli pracownicy: Wydziału Realizacyjnego, Wywiadu Skarbowego, Postępowań Przygotowawczych Urzędu Kontroli Skarbowej w Poznaniu
  Funkcjonariusze Wydziału Realizacji Służby Celno-Skarbowej w Ministerstwie Finansów  
  Funkcjonariusze Wydziału Realizacji Służby Celno-Skarbowej w Ministerstwie Finansów (2)
  Federacja Związków Zawodowych Służby Celnej

  Pracownicy Wydziału Postępowań Przygotowawczych i Wywiadu Skarbowego byłego Urzędu Kontroli Skarbowej w Gdańsku

realizacja: Ideo powered by: CMS Edito