Rozwiń język: pl
 
 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej

Zapowiedzi

Posiedzenie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej

23 maja 2017 13:30

Komisja Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej
godz. 13.30, sala 217

 1. Informacja Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych o planowanych pracach legislacyjnych dotyczących ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
 2. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 506, druki sejmowe nr 30, 1521 i 1521-A). 
  materiały:
  Opinia Biura Legislacyjnego
  Materiał porównawczy
  Uwaga obywatelska

  Funkcjonariusze Podkarpackiego Urzędu Celno-Skarbowego w Przemyślu

  Funkcjonariusze Urzędu Kontroli Skarbowej w Olsztynie

  Funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej Urzędów Celno-Skarbowych i Ministerstwa Finansów
  Związek Zawodowy Pracowników Skarbowych Urzędu Kontroli Skarbowej w Katowicach
  Uwaga obywatelska 2

realizacja: Ideo powered by: CMS Edito