Rozwiń język: pl
 
 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej

Zapowiedzi

Posiedzenie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji

17 maja 2017 11:10

Komisja Praw Człowieka, Praworządnosci i Petycji
bezpośrednio po ogłoszeniu przerwy , sala 176

  1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 41. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury, ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw.

realizacja: Ideo powered by: CMS Edito