Rozwiń język: pl
 
 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej

Zapowiedzi

Posiedzenie Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej

20 kwietnia 2017 08:00

Komisja Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej
godz. 8.00, sala 101

Porządek posiedzenia

  1. Rozpatrzenie ustawy o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Kazachstanu o readmisji osób, podpisanej w Warszawie dnia 22 sierpnia 2016 r. (druk senacki nr 473, druki sejmowe nr 1348 i 1416).
    Opinia Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu
  2. Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych (wersja przekształcona) – COM(2016) 767.
  3. Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wewnętrznego rynku energii elektrycznej – COM(2016) 861.
  4. Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej – COM(2016) 864.
  5. Akty nieustawodawcze, w sprawie których komisja nie wystąpi o stanowisko –propozycja: COM(2017) 125, COM(2017) 132, COM(2017) 133, COM(2017) 137, COM(2017) 144, COM(2017) 145, COM(2017) 146, COM(2017) 153, COM(2017) 154, COM(2017) 161, COM(2017) 162, COM(2017) 164, COM(2017) 165, JOIN(2017) 008, JOIN(2017) 012.
realizacja: Ideo powered by: CMS Edito