Rozwiń język: pl
 
 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej

Zapowiedzi

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych

19 kwietnia 2017 18:00

Komisja Budżetu i Finansów Publicznych
godz. 18.00, sala 182

 1. Rozpatrzenie ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz o nadzorze publicznym (druk senacki nr 474, druki sejmowe nr 1092, 1447 i 1447-A).
  Opinia Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu
  Materiały:
  Związek Rewizyjny Banków Spółdzielczych
  poprawka 1
  poprawka 2
  poprawka 3
  poprawka 4
  poprawka 5
  Związek Banków Polskich
  Krajowa Izba Biegłych Rewidentów
  Krajowy Związek Banków Spółdzielczych
  Związek Przedsiębiorców i Pracodawców
  Konfederacja Lewiatan
  Krajowa Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa

  Komisja Nadzoru Finansowego

  Krajowa Rada Spółdzielcza


   


   

 

realizacja: Ideo powered by: CMS Edito