Rozwiń język: pl
 
 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej

Zapowiedzi

VIII sesja trójstronnego zgromadzenia parlamentarnego Polska-Litwa-Ukraina

27 marca 2017 17:30

W Senacie w dniach 27 – 28 marca 2017 r. odbędzie się VIII Sesja Zgromadzenia Parlamentarnego Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Sejmu Republiki Litewskiej i Rady Najwyższej Ukrainy. Parlamentarzyści trzech państw dyskutować będą m.in. na temat polityki wobec Białorusi.

Komisje Zgromadzenia omówią następujące tematy: możliwości popularyzacji postaci księcia Konstantyna  Ostrogskiego jako patrona Brygady LITPOLUKRBRIG, prezentacja założeń i koncepcji publikacji „Monarchie i Rzeczpospolita”, ocena stanu realizacji postanowień mińskich, cyberbezpieczeństwo i przeciwdziałanie dezinformacji, Via Carpatia – znaczenie gospodarcze i integracyjne korytarza infrastrukturalnego północ-południe dla Europy Środkowo-Wschodniej.

Podczas Sesji odbędą  się spotkania bilateralne marszałka Senatu Stanisława Karczewskiego i marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego z przewodniczącym litewskiego Sejmu i przewodniczącym Rady Najwyższej Ukrainy.

Otwarcie sesji i posiedzenia plenarne odbędą się w Senacie, w sali nr 217.

Trójstronne Zgromadzenie Parlamentarne zostało powołane do życia 13 maja 2005 r. Jest ono  konsultacyjnym organem międzyparlamentarnym powstałym  w celu opracowania zagadnień i projektów, stanowiących przedmiot trójstronnego zainteresowania.

W skład Zgromadzenia wchodzi po 10 parlamentarzystów z Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (reprezentujących wszystkie kluby), Sejmu Republiki Litewskiej i Rady Najwyższej Ukrainy. Przewodniczącym narodowej delegacji każdego kraju jest przewodniczący jego parlamentu, a jego zastępcą przewodniczący komisji spraw zagranicznych danego parlamentu. Polska Delegacja składa się z 7 posłów i 3 senatorów. Na jej czele stoi marszałek Senatu Stanisław Karczewski.

Sesje plenarne Zgromadzenia odbywają się raz w roku, w każdym kraju po kolei. Prezydium Zgromadzenia zbiera się dwa razy w roku. W ramach Zgromadzenia pracują trzy komisje:  ds. Integracji Europejskiej i Euroatlantyckiej Ukrainy, ds. Rozwoju Handlu i Gospodarki, Współpracy Regionalnej i Lokalnej,  ds. Współpracy Społecznej i Kulturalnej.

Program

 

realizacja: Ideo powered by: CMS Edito