Narzędzia:

Transmisje dostępne jedynie w wersji audio:

  • Komisja Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej (19.) oraz Komisja Zdrowia (18.) z dnia 30.06.2020 r. - link do nagrania

  • Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji (37.) z dnia 30.06.2020 r. - link do nagrania

  • Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji (38.) z dnia 30.06.2020 r. - link do nagrania

  • Komisja Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej (28.) z dnia 1.07.2020 r. - link do nagrania