Narzędzia:

Parlamentarny Zespół ds. Technologii Kosmicznych, Astronomii i Obchodów 550 Rocznicy Urodzin Mikołaja Kopernika

O zespole
Działalność

wiceprzewodnicząca