Narzędzia:

Parlamentarny Zespół do spraw prawa geodezyjnego i rozgraniczeń nieruchomości

O zespole
Działalność