Narzędzia:

Parlamentarny Zespół Języka Esperanto

O zespole
Działalność

Uprzejmie informujemy, że obsługą Zespołu zajmuje się Kancelaria Sejmu:

Monika Nowak,
tel. 22 694-28-83,
fax 22 694-18-13,
e-mail:

Informacje na temat działalności zespołów znajdują się na stronie:

http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/agent.xsp?symbol=ZESPOLY&NrKadencji=8