Narzędzia:

Parlamentarny Zespół Województwa Śląskiego

O zespole
Działalność

Posłowie:

Bańkowski Paweł

Budka Borys

Gadowski Krzysztof

Galla Ryszard

Głogowski Tomasz

Kołodziej Ewa

Król Wojciech - sekretarz

Krząkała Marek

Lenartowicz Gabriela - wiceprzewodnicząca

Leszczyna Izabela

Małecka-Libera Beata

Nemś Anna - przewodnicząca

Nykiel Mirosława - wiceprzewodnicząca

Pępek Małgorzata

Pietraszewska Danuta

Rozpondek Halina - wiceprzewodnicząca

Szumilas Krystyna

Wójcik Marek

Zembala Marian

Uprzejmie informujemy, że obsługą Zespołu zajmuje się Kancelaria Sejmu:

Dorota Zielińska-Bąk,

tel. 22 621-54-35, tel. 22 694-17-56

fax. 22 621-54-35

e-mail 

Informacje na temat działalności zespołów znajdują się na stronie:

http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/agent.xsp?symbol=ZESPOLY&NrKadencji=8