Narzędzia:

Parlamentarny Zespół ds. Samorządu Terytorialnego

O zespole
Działalność

Posłowie:

Kryj Andrzej

Krynicka Bernadeta

Latosiński Bogdan

Lieder Ewa

Milewski Daniel – wiceprzewodniczący

Olszówka Piotr

Stępień Elżbieta

Tułajew Sylwester – wiceprzewodniczący

Uruski Piotr

Uściński Piotr - wiceprzewodniczący

Wilk Jerzy - przewodniczący

Bartosik Ryszard

Bielecki Jerzy – wiceprzewodniczący

Glenc Teresa

Golbik Marta

Kołakowski Robert

Uprzejmie informujemy, że obsługą Zespołu zajmuje się Kancelaria Sejmu:

Dorota Zielińska-Bąk,

tel. 22 621-54-35, tel. 22 694-17-56

fax. 22 621-54-35

e-mail 

Informacje na temat działalności zespołów znajdują się na stronie:

http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/agent.xsp?symbol=ZESPOLY&NrKadencji=8