Narzędzia:

W dniach 22 maja oraz 15 czerwca 2015 roku odbył się finał konkursu
„Szkoła marzeń”, zorganizowanego przez Parlamentarny Zespół ds. Dzieci. Konkurs składał się z dwóch części – okręgowej, organizowanej w biurach parlamentarnych oraz ogólnopolskiej. W organizację konkursu włączyło się 90 parlamentarzystów:

- 35 posłów:

POSŁOWIE

Elżbieta Achinger

Szymon Giżyński

Dariusz Piontkowski

Andrzej Adamczyk

Andrzej Kania

Damian Raczkowski

Urszula Augustyn

Beata Kempa

Elżbieta Radziszewska

Władysław Bernacki

Agnieszka Kołacz - Leszczyńska

Paweł Sajak

Andrzej Biernat

Zbigniew Konwiński

Jerzy Sądel

Jacek Brzezinka

Józef Lassota

Zbigniew Sosnowski

Stanisław Chmielewski

Marek Łapiński

Teresa Świło

Zofia Czernow

Killion  Munyama

Łukasz Tusk

Zenon Durka

Anna Nemś

Łukasz Zbonikowski

Ryszard Galla

Konstanty Tomasz Oświęcimski

Maria Zuba

Elżbieta Gapińska

Anna Paluch

 

Magdalena Gąsior-Marek

Małgorzata Pępek

 

- i 55 senatorów: 

SENATOROWIE

Łukasz Abgarowicz

Robert Dowhan

Kazimierz Kleina

Andżelika Możdżanowska

Aleksander Świeykowski

Tadeusz Arłukowicz

Mieczysław Gil

Bogdan Klich

Ireneusz Niewiarowski

Piotr Wach

Mieczysław Augustyn

Witold Gintowt -
Dziewiałtowski

Ryszard Knosala

Norbert Obrycki

Kazimierz Wiatr

Grzegorz Bierecki

Stanisław Gogacz

Maria Koc

Andrzej Pająk

Edmund Wittbrodt

Przemysław Błaszczyk

Ryszard Górecki

Stanisław Kogut

Bohdan Paszkowski

Grzegorz Wojciechowski

Ryszard Bonisławski

Andrzej Grzyb

Marek Konopka

Andrzej Person

Jan Wyrowiński

Bogdan Borusewicz

Helena Hatka

Tadeusz Kopeć

Leszek Piechota

Roman Zaborowski

Jerzy Chróścikowski

Jan Maria Jackowski

Jarosław Lasecki

Aleksander Pociej

Alicja Zając

Alicja Chybicka

Kazimierz Jaworski

Jan Libicki

Zdzisław Pupa

 

Włodzimierz Cimoszewicz

Stanisław Jurcewicz

Zbigniew Meres

Janina Sagatowska

 

Henryk Cioch

Stanisław Karczewski

Jan Michalski

Andrzej Szewiński

 

Grzegorz Czelej

Wiesław Kilian

Andrzej Misiołek

Grażyna Sztark

 

W konkursie wzięło udział ponad 7500 uczestników, spośród których parlamentarzyści do etapu ogólnopolskiego zakwalifikowali 662 prace. Wszyscy autorzy prac wybranych do etapu ogólnopolskiego wzięli udział w uroczystym finale konkursu. W finałowej gali nagrodzono 29 osób. 

Ponadto wyróżniono 67 prac.

W trakcie uroczystości w Sali Kolumnowej Sejmu przedstawiciele ambasad Iranu, Łotwy i Słowenii opowiedzieli finalistom konkursu o szkołach w ich krajach. Odbyło się także losowanie nagród specjalnych, ufundowanych przez Ministra Edukacji Narodowej, Rzecznika Praw Dziecka, Ministra Zdrowia, senatora Roberta Dowhana i Jerzego Pokoja.

Każdy z uczestników finału, zorganizowanego w Senacie otrzymał dyplom

za udział w etapie ogólnopolskim konkursu, zwiedził Parlament, a także wziął udział głosowaniu w Sali Posiedzeń Senatu.

 

Prezentacja nagrodzonych prac (plik pdf)

Galeria zdjęć do pobrania z finału konkursu "Szkoła marzeń"

Transmisja:

z 22 maja 2015 r. (Uwaga! Otwiera się w nowym oknie)

z 15 czerwca 2015 r. (Uwaga! Otwiera się w nowym oknie)

Regulamin konkursu