Narzędzia:

Warszawa, 9 stycznia 2014 r.

Alicja Chybicka
Przewodnicząca Parlamentarnego Zespołu ds. Dzieci

Szanowni Państwo

Posłowie i Senatorowie

 Parlamentarny Zespół ds. Dzieci po raz kolejny podjął decyzję o zorganizowaniu konkursu dla dzieci i młodzieży. W bieżącym - 2014 roku - będzie on przebiegał pod hasłem „Moja Polska w 2050 roku”. Celem konkursu jest pobudzenie rozwoju wyobraźni i kreatywności wśród młodego pokolenia poprzez skierowanie ich uwagi na otaczającą rzeczywistość oraz wywołanie refleksji nad przyszłością własnego kraju. Dowolna forma pracy służyć ma kreatywnej projekcji wyobrażeń i marzeń  związanych z wizją Polski w 2050 r.  Formuła konkursu, podobnie jak w roku ubiegłym jest szeroka i pozwala na udział dzieci i młodzieży z różnych placówek.
W imieniu własnym oraz wszystkich członków Parlamentarnego Zespołu ds. Dzieci gorąco zachęcam do zaangażowania swojego czasu i środków w udział w organizację tego konkursu. Wizje własnego kraju, prezentowane przez młode pokolenie mogą stać się dla nas – dorosłych niezwykle cenną wskazówką i inspiracją do dalszego działania. Warto wsłuchać się w głos tych, których dzisiejsza wyobraźnia już niedługo może stać się rzeczywistością kolejnych generacji Polaków.  Mam nadzieję, że poprzez Państwa udział w konkursie więzi pomiędzy parlamentarzystami i wyborcami staną się silniejsze, a Państwa zaangażowanie pokaże, że ważna jest nie tylko teraźniejszość, ale i dobra przyszłość, na którą już dziś musimy wszyscy pracować. Ciesząc się niezmiernie z ogromnej popularności ubiegłorocznego konkursu „Jakie są moje korzenie”, na który wpłynęło ponad 1500 prac, liczę na podobne Państwa zainteresowanie i pomoc w tym roku. Proszę jednocześnie, aby Ci z Państwa, którzy zdecydują się wziąć udział w organizacji konkursu, przekazali do
20 stycznia 2014 r. taką informację do Biura Spraw Senatorskich – tel. (22) 694 95 40,
e-mail: