Narzędzia:

Parlamentarny Zespół ds. Osób Starszych organizuje konkurs pt. „Samorząd przyjazny seniorom 2014 – przyjazna administracja”.  Do współpracy zaproszono Związek Regionów, Związek Powiatów Polskich, Związek Miast Polskich, Związek Gmin Wiejskichoraz prasę samorządową (w tym „Wspólnotę” i „Gminę”).

Celem konkursu jest promowanie tworzenia zintegrowanych programów przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu seniorów we wspólnotach lokalnych i regionalnych, polegających na uwzględnieniu w sposobie działania administracji (tak władczej, jak i świadczącej) uwarunkowań życiowych osób starszych i wynikających z nich potrzeb. W Konkursie uczestniczyć mogą samorządy wszystkich szczebli, które w latach 2012 – 2014 realizowały lub realizują programy lub projekty uwrażliwiające administrację na potrzeby osób starszych i przewidujące w tym zakresie konkretne rozwiązania dotyczące sposobu jej działania.

Warunkiem uczestnictwa jest zgłoszenie zakończonego lub realizowanego w tym czasie programu lub projektu do udziału w konkursie oraz przesłanie ich pełnego opisu w sposób i w terminach określonych w regulaminie.

Szczegóły w regulaminie konkursu.

Zgłoszenie udziału w konkursie (załącznik do regulaminu) w wersji doc

Lista projektów zgłoszonych do konkursu „Samorząd przyjazny seniorom 2014 – przyjazna administracja”

Informacja o przebiegu konkursu „Samorząd przyjazny seniorom 2014 – przyjazna administracja”

Informacja prasowa o rozstrzygnięciu konkursu