Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw

Dnia 06-03-2014 godz. 09:08:38

Poprawka 6

Za: 83 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 17