Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw

Dnia 06-03-2014 godz. 09:07:00

Poprawka 1, 3

Za: 60 Przeciw: 25 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 15