Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o izbach rolniczych oraz niektórych innych ustaw

Dnia 06-03-2014 godz. 09:04:47

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 85 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 15