Narzędzia:

Drugie czytanie projektu ustawy o spłacie niektórych niezaspokojonych należności dużych przedsiębiorców, wynikających z realizacji udzielonych zamówień publicznych

Dnia 06-03-2014 godz. 09:19:39

Wniosek o odrzucenie projektu

Za: 55 Przeciw: 28 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 16