Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw

Dnia 06-03-2014 godz. 09:18:02

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

Za: 58 Przeciw: 1 Wstrzymało się: 26 Nie głosowało: 15