Narzędzia:

Ustawa o funduszu sołeckim

Dnia 06-03-2014 godz. 09:04:10

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 83 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 17