Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw

Dnia 06-03-2014 godz. 09:17:42

Poprawka 5

Za: 83 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 17