Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw

Dnia 06-03-2014 godz. 09:16:54

Poprawka 3

Za: 31 Przeciw: 54 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 15