Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie

Dnia 06-03-2014 godz. 09:11:39

Przyjęcie ustawy wraz z poprawką

Za: 83 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 2 Nie głosowało: 15