Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie

Dnia 06-03-2014 godz. 09:11:12

Poprawka

Za: 82 Przeciw: 1 Wstrzymało się: 2 Nie głosowało: 15