Narzędzia:

Dnia 29-01-2014 godz. 18:02:16

Za: 20 Przeciw: 40 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 40