Narzędzia:

Dnia 29-01-2014 godz. 11:10:13

Za: 23 Przeciw: 51 Wstrzymało się: 2 Nie głosowało: 24