Narzędzia:

Dnia 10-01-2014 godz. 14:26:11

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

Za: 61 Przeciw: 30 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 8