Narzędzia:

Ustawa budżetowa na rok 2014

Dnia 10-01-2014 godz. 13:42:04

Poprawka 9

Za: 20 Przeciw: 62 Wstrzymało się: 11 Nie głosowało: 7