Narzędzia:

Ustawa budżetowa na rok 2014

Dnia 10-01-2014 godz. 14:19:57

Poprawka 87

Za: 31 Przeciw: 61 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 8