Narzędzia:

Ustawa budżetowa na rok 2014

Dnia 10-01-2014 godz. 13:41:38

Poprawka 8

Za: 2 Przeciw: 86 Wstrzymało się: 5 Nie głosowało: 7