Narzędzia:

Ustawa budżetowa na rok 2014

Dnia 10-01-2014 godz. 14:15:13

Poprawka 77

Za: 29 Przeciw: 63 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 8