Narzędzia:

Ustawa budżetowa na rok 2014

Dnia 10-01-2014 godz. 13:41:06

Poprawka 7

Za: 60 Przeciw: 1 Wstrzymało się: 32 Nie głosowało: 7