Narzędzia:

Ustawa budżetowa na rok 2014

Dnia 10-01-2014 godz. 14:09:03

Poprawka 66

Za: 30 Przeciw: 62 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 8