Narzędzia:

Ustawa budżetowa na rok 2014

Dnia 10-01-2014 godz. 14:01:05

Poprawka 49

Za: 31 Przeciw: 62 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 6