Narzędzia:

Ustawa budżetowa na rok 2014

Dnia 10-01-2014 godz. 14:00:10

Poprawka 47

Za: 31 Przeciw: 62 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 6