Narzędzia:

Ustawa budżetowa na rok 2014

Dnia 10-01-2014 godz. 13:59:33

Poprawka 46

Za: 30 Przeciw: 62 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 7