Narzędzia:

Ustawa budżetowa na rok 2014

Dnia 10-01-2014 godz. 13:57:14

Poprawka 41

Za: 4 Przeciw: 62 Wstrzymało się: 28 Nie głosowało: 6