Narzędzia:

Ustawa budżetowa na rok 2014

Dnia 10-01-2014 godz. 13:56:02

Poprawka 39

Za: 60 Przeciw: 5 Wstrzymało się: 28 Nie głosowało: 7